Kiến thức

Website cần Thông báo Bộ Công Thương

Nếu không thực hiện thông báo/đăng ký website với Bộ Công Thương chủ sở hữu trang web có thể bị phạt từ 10-30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6T